Opinia techniczna budowlana po wybuchu gazu

Wybuch gazu jest jedną z najczęstszych przyczyn katastrof budowlanych. W ten sposób określamy niezamierzone, gwałtowne zdarzenie, podczas którego dochodzi do wytworzenie dużej ilości pary, gazu lub pyłu. W konsekwencji dochodzi do nagłego wyrównania ciśnienia. Opinia techniczna budowlana jest niezbędna do efektywnego domagania się odszkodowania. Sprawdź, jak powinna wyglądać i komu ją zlecić!

Opinia techniczna budowlana – z czego się składa

Kompleksowa opinia techniczna budowlana uwzględnia wytyczne i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji obiektu. Przyczyną katastrofy może być nadmierne nagromadzenie się gazu w danym lokalu, a wybuch niejednokrotnie wznieca pożar. Jeśli rzeczoznawca budowlany stwierdzi naruszenie konstrukcji nośnej, wykonuje się następujące prace zabezpieczające:

  • stałe odcięcie mediów zasilających (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjna, grzewcza i gazowa),
  • wygrodzenie terenu,
  • wzmocnienie konstrukcji stropu w miejscach zagrożonych,
  • zabezpieczenie wypchniętych ścian osłonowych.

Specjalista zwraca uwagę zarówno na uszkodzenia elementów wykończenia, jak i wyposażenia. Dodatkowo przeanalizuje stan konstrukcji nośnej oraz miejsc, w których się łączy, czyli węzłów. 

Opinia techniczna – kto może ją wykonać

Po wybuchu gazu warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Opinia techniczna budowlana zwiększa szansę, że ubezpieczyciel wypłaci Ci kwotę, jaką podałeś we wniosku. Specjalista dołączy do niego zdjęcia i faktury, które pozwalają ocenić rozmiar szkód.

Jakie informacje znajdziemy w opinii technicznej? Profesjonalnie przygotowany dokument uwzględnia charakterystykę obiektu, zakres niezbędnych działań zabezpieczających po wybuchu gazu. Dodatkowo znajdziemy w niej ocenę stanu obiektu i analizę uszkodzeń (rodzaj i stopień) i ich wpływ na wytrzymałość konstrukcji nośnej.

Opinia techniczna budowlana, przygotowana przez rzeczoznawcę, uwzględnia:

  • uszkodzenia ścian, podłogi, okien, drzwi, płytek,
  • zniszczenia instalacji gazowej, grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
  • uszkodzenia elewacji, płyt, dachu, stropu,
  • uszkodzenia mebli, wyposażenia i sprzętów.

Zastanawiasz się, kiedy powinieneś skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego? Zgłoś się do specjalisty, jeśli chcesz kupić dom, w którym doszło do wybuchu gazu. Opinia techniczna wystawiana jest po oględzinach budynku i przeanalizowaniu dostępnych dokumentów. W razie potrzeby rzeczoznawca może zaproponować wykonanie ekspertyzy, czyli wnikliwej analizy stanu technicznego domu

Procedura postępowania po wybuchu gazu

Ekspert budowlany przypomina, że po wybuchu gazu należy zabezpieczyć budynek i ocenić, czy nadaje się do zamieszkania. Opinia techniczna budowlana zawiera informacje na temat stanu technicznego lokalu i zalecenia dotyczące koniecznych napraw. Rzeczoznawca sporządza kosztorys remontu, dzięki czemu dowiesz się, o jaką kwotę możesz się ubiegać. 

Jak uzyskać odszkodowanie za wybuch gazu? Przede wszystkim postaraj się ograniczyć powstawanie dalszych szkód, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa. Niezwłocznie wezwij odpowiednie służby, w tym straż pożarną, pamiętaj, żeby odebrać protokół z interwencji. Zgłoś się do ubezpieczyciela, zazwyczaj masz na to 3 dni, ale niekiedy umowa zakłada tylko 12 godzin. Ważną rolę odgrywa opinia techniczna budowlana, wydana przez rzeczoznawcę.

Opinia techniczna budowlana – pomoc w uzyskaniu odszkodowaniu

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak ma on jakieś wątpliwości, proces likwidacji się wydłuża. W tym czasie zostanie jednak wypłacona kwota bezsporna, której wysokość nie jest podważana przez żadną ze stron. Zanim złożysz wniosek o wypłatę odszkodowania, sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej. Upewnij się, że zabezpieczyłeś się na wypadek wybuchu gazu. Jeśli masz wątpliwości, o jaką kwotę możesz się ubiegać, skonsultuj się z rzeczoznawcą budowlanym.

Rzeczoznawca budowlany wyjaśnia, że jeśli rura z gazem wybuchła przy ubezpieczonej posesji, roszczenia adresuje się do lokalnego zakładu gazowniczego. Specjalista ustali przyczynę zdarzenia, a następnie sporządzi notatkę służbową, na podstawie której można domagać się wypłaty odszkodowania. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 6 =